British sex slave, isinulat kung paano siya araw-araw na ginahasa sa loob ng 13 taon

Public Domain Image

Isinalibro ng isang babaeng Briton ang kasuklam-suklam niyang karanasan bilang isang sex slave sa loob ng labingtatlong taon sa kamay ng isang lalaking Asyano.

Ikinuwento ni Anna Ruston, hindi niya tunay na pangalan upang mapangalagaan ang kanyang seguridad, sa kanyang aklat na may pamagat na “Secret Slave” na 15-anyos pa lang siya nang magsimula ang mapait niyang buhay sa kamay  ni “Malik” na isang taxi driver na Pakistani.

Ayon sa Daily Mail, namumuhay umano si Anna kapiling ang lola sa tuhod ngunit namatay ito at napunta siya sa kanyang stepfather, ngunit inalis din siya doon dahil malupit ito. Noong panahong iyon niya nakilala si Malik sa istasyon ng mga taxi sa Midlands sa England.

Naging mabait umano si Malik sa kanya at niyaya siya nito sa kanilang bahay upang ipakilala sa mga magulang, ngunit hindi na siya pinauwi at ginahasa na siya nito. Iyon na ang simula ng mahigit isang dekadang kalbaryo sa loob ng bahay ng buhong na taxi driver.

Araw-araw daw siyang ginagahasa ni Malik at ibinebenta rin sa ibang lalaki. Nabuntis siya at nagkaanak ng apat ngunit kinuha ang mga ito sa kanya at hindi na niya alam kung saan sila napunta.

Ani Anna, hanggang ngayon ay nakikita niya pa rin sa kanyang isipan ang silid kung saan siya ginagahasa. Sa kalaunan raw ay wala na siyang sakit o pait na nararamdaman. Aniya, naging manhid na ang katawan niya.

Isinulat niya sa aklat kung paano niya natakasan si Malik sa tulong ng isang health worker na bumisita sa kanya noong may karamdaman siya.

Sa ngayon ay 44-anyos na si Anna at namumuhay kapiling ang dating nobyo niya noong bata pa siya. Ang pagsulat ng aklat na Secret Slave ay ipinayo raw sa kanya para sa kanyang ikagagaling.

Ang aklat na isinulat ni Anna Ruston:

Image via Amazon

 

Fact-checked against the following source(s) :

Daily Mail, Why4News