Lola astig na naglaro ng video games ng millennials

Imahe via Ronescape | Facebook
  • Nauuso sa mga kabataan ngayon ang paglalaro ng video games
  • Ngunit isang lola ang interesadong matutunan ito
  • May benepisyo rin para sa mga matatanda ang paglalaro ng video games

Marami sa mga kabataan ngayon ang nahuhumaling sa video games. Ito ay puwedeng laruin sa selpon o kompyuter. Sa sobrang paglalaro, minsan napapabayaan na ang pag-aaral at halos di na makakain sa tamang oras. Kaya ang resulta, parating napapagalitan ng mga magulang.

Imahe via Ronescape | Facebook

Subalit sadyang kakaiba ang lola na ibinida sa Ronescape Facebook page. Imbes na magsasaway ito sa kanyang apo, naglaro at pinag-aralan pa nito ang Mobile Legends. Si lola ay sa computer shop pa naglaro kaya naman siya lang ang tanging matanda na naroroon.

Halatang tuwang-tuwa si lola sa paglalaro niya at nakangiti pa ito habang tinutuplok ang keyboard at hawak ang mouse. Para sa isang may edad na na gaya niya, medyo mahirap na ito para sa kanila na maintindihan kung ano ang gagawin. Sa pagkakaroon pa lang nga lang ng social media accounts, hindi na lahat ang interesadong matutunan ito.

May mga dahilang kung bakit ang paglalaro ng video games ay hindi lamang para sa mga millenials. Ayon sa mga eksperto, may benepisyo rin ito sa mga matatanda. Sa pag-aaral ng North Carolina University, ang regular na paglalaro ng mga video games ng mga seniors ay nakatutulong para sa kanilang mas magandang kagalingang emosyonal. Ang mga hindi naglalaro na kasama sa pag-aaral ay mas kalimitang nakakaranas ng lungkot o negatibong emosyon. Nagpapatalas din ng isipan at nagpapabuti ito sa kanilang visual motor-tracking na malaki ang pakinabang upang maiwasan ang mga sakit sa pag-iisip gaya ng Alzheimer’s disease.

Imahe via Unsplash

Dumarami na rin sa kanila ang nakikipaglaro . Sa website ng Statista, napag-alamang 21% ng mga manlalaro sa US ay may edad na 50 pataas.

Hindi na tayo mabibigla kung darating ang panahon na may mga lolo o lola at mga magulang tayong gusto ring sumubok na matutunan ang mga video games. Isa na rin itong paraan upang makipagsabayan at makikipagbonding sila sa atin.

Loading…