radyo at TV

radyo at TV

Imahe kuha mula sa video ni Sammy Figura Grubanzo via Facebook