Ang sa iyo ay akin

Ang sa iyo ay akin

Image via ABS-CBN News