‘Five types of people to surround yourself with’, natagpuan mo na ba?

Image via Dream To Success | Facebook
  • Ilapit mo ang iyong sarili sa mga taong may katangiang magbibigay ng magandang impluwensiya sa iyo
  • Nagbigay ng gabay ang Facebook page na Dream To Succes kaugnay sa “5 People to Surround yourself with”
  • Sila ay magtuturo sa iyo kung paano mo rin hahanapin ang mga katangiang iyan sa iyong sarili upang maging matagumpay ka at masaya sa buhay

Naniniwala ka bang malaki ang kontribusyon sa buhay mo ng mga taong nakapaligid sa iyo? Kung saan ka man ngayon naroroon sa iyong pagtahak patungo sa iyong mga hangarin, naging matagumpay ka man o hindi,  maaaring ito ay dahil sa mga taong nasa paligid mo.

Image via Dream To Success | Facebook

Kaya mahalaga na maging maingat tayo sa pagpili ng mga kaibigan, maging estudyante ka man, negosyante o kahit ordinaryong mamamayan upang maiwasan nating maligaw ang ating landas.

Ayon sa “Dream To Success” Facebook page, may limang klase ng tao na magandang nakapalibot sa iyo dahil sila ang magiging gabay mo at may magandang impluwensiya sa ’yo.

The Inspired

Ito ang mg taong laging may ngiti sa kanilang mga mata. Kahit nabibigo, hindi sila sumusuko. Dahil sa inspirasyon, naka-sentro ang lahat ng kanilang ginagawa sa isang  magandang layunin. Nakahahawa ang kanilang enerhiya at pagdadala ng “good vibes.”

Tutulungan ka nilang gumawa ng makabuluhan sa iyong buhay. Hihikayatin ka nilang maniwala na mayroon kang kakayahang gawin ang mga bagay na makapagpapalago sa iyo.

The Motivated

Nagagawa nila ang kanilang tungkulin dahil naka-pokus sila sa mga itinakda nilang layunin.

Tuturuan ka nilang magkaroon din ng motibasyon na mula sa iyong puso at hindi galing sa iba. Kung ano man ang iyong nasimulan ay kaya mong tapusin; magpatuloy lang. Ganyan sila mag-isip.

The Open-minded

Lagi silang bukas sa ibang ideya, karanasan, lugar o kung ano pa. Ipapakita nila sa iyo ang iba pang mga posibilidad. Kapag kasama mo sila, mabubukas ang iyong isipan sa kung ano pa ang iyong magagawa at hindi kung ano lang ang iyong nakasanayan. Malawak ang kanilang pang-unawa at pagtanggap sa mga pagkakaiba ng mga tao. Karaniwan silang hindi makitid ang isip at pananaw sa buhay.

Imahe via Pixabay

The Passionate

Sila ‘yung kahit gaano kahirap ang trabaho, tila hindi sila napapagod at lagi nilang ibinibigay ang 100% na pagsisikap sa mga ginagawa nila at hindi nagtutuos o nag-aaksaya ng panahon.  Sila ‘yung nasa puso ang ginagawa at walang shortcut para lamang mapabilis ang isang gawain kahit hindi kagandahan.

Ang katangiang ito ay nakahahawa at hahanap-hanapin mo rin kung ano ang passion mo sa buhay.

The Grateful

Sila ang mga taong nagpapahalaga kahit sa mga simpleng bagay at nakukuntento kung ano ang dumating.

Sa tulong nila, magiging positibo ang iyong pag-iisip. Kadalasan, sila ‘yung may nakikitang biyaya sa bawat pangyayari at mapagpasalamat kahit sa maliliit na bagay lamang.

Nahanap mo na ba sila?

Mabuti kung gano’n. Kung hindi pa, may magagawa ka pa. Ilayo mo ang iyong sarili sa mga taong negatibo mag-isip, mareklamo, naghahanap lagi ng maipipintas at mababa ang enerhiya. Huwag mong hahayaang maiiwan ka na lang sa kalungkutan at pagkabigo dahil sa mga taong tila hindi masaya sa buhay na payapa at magaan.

Tandaan: Surround yourself with people who are inspiring, motivated, open-minded, passionate and grateful. Tiyak na ikaw ay magiging ganun din kaya’t sabay-sabay kayong uunlad at liligaya.

Harinawa, ikaw ay magsikap na maging isang blessing din sa mga tao sa iyong paligid!

Source :

Facebook

Loading…