pandesal

pandesal

Imahe kuha mula sa video ni Romina Yabot Parumog via Facebook